Kartupeļu ražošanas tehnika

Atdalīšanas tehnika

Vagotājs BF/BFL sērija

Vagotājs BF 200
Vienas vagas sistēma, galvenais priekšnoteikums: vagām bez akmeņiem un zemes pikām

Efektīvas augsnes atdalīšanas galvenais priekšnoteikums ir optimāla vagu veidošana. Atkarībā no augsnes atšķirīgajām īpašībām, pieejami divi dažādi arkla korpusi. Lai apstrādātu vidēji smagu līdz smagu augsni – arī ar lielu akmeņu un zemes piku apjomu, ieteicams izmantot īpaši lielo arkla korpusu. Vieglākas augsnes apstrādei tiek izmantots arkla korpuss ar garām vērstuvēm tā, lai vagas malas tiktu piespiestas no sāniem un tiktu apstrādāta visa augsne. Apstrādājot augsni, kas pirms tam nav tikusi irdināta, iekārtu pēc izvēles iespējams aprīkot ar irdināšanas zariem. 


Priekšrocības:

 • stabils rāmis, kuru vienkārši iespējams pielāgot vēlamajam vagas garumam;
 • optimāla pielāgošanās attiecīgajai augsnei ar abiem arkla korpusiem – BF un BFL;
 • liektais BF korpuss ir ideāli piemērots smagas augsnes apstrādei;
 • BFL korpusa garā konstrukcija nodrošina labu un drošu vagošanu, apstrādājot vieglu augsni;
 • detaļu saudzēšanas nolūkiem mašīna ir aprīkota ar mehānisku aizsardzības mehānismu pret akmeņiem. Apstrādājot ļoti akmeņainu augsni, mašīnu pēc izvēles iespējams aprīkot ar hidraulisku aizsardzības mehānismu pret akmeņiem;
 • pārvietojoties pa ielām, joslu iezīmētāji tiek saliekti šķērsām 45o leņķī virzienā uz aizmuguri.


Aprīkojums:

 • stabils balsta rāmis;
 • mehānisks aizsardzības mehānisms pret akmeņiem;
 • uzkare Kat. 2.


Vagotājs BF 400
2 vagu sistēma, galvenais priekšnoteikums: vagām bez akmeņiem un zemes pikām  

Efektīvas augsnes atdalīšanas galvenais priekšnoteikums ir optimāla vagu veidošana. Atkarībā no augsnes atšķirīgajām īpašībām pieejami divi dažādi arkla korpusi. Lai apstrādātu vidēji smagu līdz smagu augsni – arī ar lielu akmeņu un zemes piku apjomu, ieteicams izmantot īpaši lielo arkla korpusu. Vieglākas augsnes apstrādei tiek izmantots arkla korpuss ar garām vērstuvēm tā, lai vagas malas tiktu piespiestas no sāniem un tiktu apstrādāta visa augsne. Apstrādājot augsni, kas pirms tam nav tikusi irdināta, iekārtu pēc izvēles iespējams aprīkot ar irdināšanas zariem.


Priekšrocības:

 • stabils rāmis, kuru vienkārši iespējams pielāgot vēlamajam vagas platumam;
 • BFL korpusa garā konstrukcija nodrošina labu un drošu vagošanu, apstrādājot vieglu augsni;
 • detaļu saudzēšanas nolūkiem mašīna ir aprīkota ar mehānisku aizsardzības mehānismu pret akmeņiem. Apstrādājot ļoti akmeņainu augsni, mašīnu pēc izvēles iespējams aprīkot ar hidraulisku aizsardzības mehānismu pret akmeņiem;
 • pārvietojoties pa ielām, joslu iezīmētāji tiek saliekti šķērsām 45o leņķī virzienā uz aizmuguri.


Aprīkojums:

 • stabils balsta rāmis;
 • mehānisks aizsardzības mehānisms pret akmeņiem;
 • uzkare Kat. 2.


Vagotājs BF 600
3 vagu sistēma, galvenais priekšnoteikums: vagām bez akmeņiem un zemes pikām

Efektīvas augsnes atdalīšanas galvenais priekšnoteikums ir optimāla vagu veidošana. Atkarībā no augsnes atšķirīgajām īpašībām pieejami divi dažādi arkla korpusi. Lai apstrādātu vidēji smagu līdz smagu augsni – arī ar lielu akmeņu un zemes piku apjomu, ieteicams izmantot īpaši lielo arkla korpusu. Vieglākas augsnes apstrādei tiek izmantots arkla korpuss ar garām vērstuvēm tā, lai vagas malas tiktu piespiestas no sāniem un tiktu apstrādāta visa augsne. Apstrādājot augsni, kas pirms tam nav tikusi irdināta, iekārtu pēc izvēles iespējams aprīkot ar irdināšanas zariem. 


Priekšrocības:

 • stabils, salokāms rāmis, kuru vienkārši iespējams pielāgot vēlamajam vagas platumam;
 • ārējie korpusi tiek virzīti paralelogramā un nodrošina „joslu pa joslu braukšanas” efektu, un veido 3 vagas;
 • optimāla pielāgošanās attiecīgajai augsnei ar abiem arkla korpusiem – BF un BFL;
 • liektais BF korpuss ir ideāli piemērots smagas augsnes apstrādei;
 • BFL korpusa garā konstrukcija nodrošina labu un drošu vagošanu, apstrādājot vieglu augsni;
 • detaļu saudzēšanas nolūkiem mašīna ir aprīkota ar mehānisku aizsardzības mehānismu pret akmeņiem. Apstrādājot ļoti akmeņainu augsni, mašīnu pēc izvēles iespējams aprīkot ar hidraulisku aizsardzības mehānismu pret akmeņiem;
 • pārvietojoties pa ielām, joslu iezīmētāji tiek saliekti šķērsām 45o leņķī virzienā uz aizmuguri.


Aprīkojums:

 • stabils balsta rāmis;
 • mehānisks aizsardzības mehānisms pret akmeņiem;
 • uzkare Kat. 3.
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail