Minerālmēslu izkliedētāji

Minerālmēslu izkliedētāju papildaprīkojums

Salokāmais brezenta pārsegs

Salokāmais brezenta pārsegs pirms uzpildes ir vienkārši paceļams. Tādējādi mēslojuma izkliedēšanu iespējams turpināt arī sliktos laikapstākļos.

ZA-M Ultra ir aprīkots ar hidrauliski vadāmu brezenta pārsegu, ko iespējams atlocīt un uzlocīt ar vadības ierīci vai AMATRON 3.

thumbnail