Minerālmēslu izkliedētāji

Minerālmēslu izkliedētāju papildaprīkojums

GPS-Switch

Automatizēta un precīza ZA-M Profis Hydro un ZA-M Ultra Profis Hydro vadība.

Ar precizitāti, ko nodrošina satelītu navigācijas sistēma (DGPS), mēslojuma izkliedētāja ieslēgšanās un izslēgšanās notiek īstajā vietā un pilnībā automātiski. Tas pats attiecināms uz precīzu darba platuma pielāgojumu.

GPS komutators ir papildu vadības dators, ar kuru lauka galā un malās iespējams precīzi ieslēgt/izslēgt iekārtu. Vadības dators pirmajā reizē, apbraucot apkārt laukam ar ieslēgtu iekārtu izkliedēšanai pie lauka robežas, atmiņā saglabā lauka robežas.

Pamatojoties uz šīm robežām, dators atkarībā no parametriem (darba platuma, izmešanas tāluma utt.) nosaka, kurās vietās uz lauka mašīna jāieslēdz vai jāizslēdz un vai ir jāpielāgo darba platums. Vadības dators automātiski atpazīst to, vai platība jau ir apstrādāta, un, ja vajadzīgs, atslēdz atbilstošo mašīnas platuma daļu. ZA-M izkliedētājā ir iebūvēts modulis, kas ņem vērā dažāda izmēra izkliedēšanas nodalījumus aiz mašīnas. Tādējādi, piem., mašīna, iebraucot lauka galā, tiek ieslēgta/izslēgta citā pozīcijā, nekā izbraucot. 

GPS komutators nodrošina precīzu un ērtu darbu jebkurā dienas vai nakts laikā.

AR GPS-Switch aprīkotie minerālmēslu izkliedētāji ir par 20% produktīvāki. Tas ir ieguldījums, kas atmaksājas!


thumbnail
thumbnail