Sējmašīnas

Pneimatiskās sējmašīnas

Centaya Super

Pneimatisko uzkabināmo sējmašīnu Centaya Super pēc izvēles var aprīkot ar 1600 l vai 2000 l sēklu tvertni. No plastmasas izgatavotā tvertne ir pavilkta tālu uz priekšu, tādējādi iegūstot optimālu, traktoram tuvu novietotu smaguma centru. 

Jauno Centaya 3000 Super pēc izvēles var aprīkot ar TwinTeC dubultā diska lemešiem vai RoTeC pro viena diska lemešiem un 12,5 cm vai 15 cm rindu attālumu. Pie lemeša spiediena līdz 60 kg uz vienu lemesi TwinTeC lemeši ļoti mierīgi virzās pa augsni uz precīzi izvieto sēklas. Alternatīvi pieejami RoTeC pro viena diska lemeši savas stiprās puses it īpaši rāda lielu ražas atlikumu gadījumā, kā arī  no mitruma smagās un lipīgās augsnes. 

Tvertnes atvere stiepjas 2,43 m x 0,91 m apjomā, tāpēc Centaya bez problēmām var piepildīt ar lielmaisu vai piekšējo ielādes kausu. Piepildot ar maisiem, sēklu tvertnes sieta režģus var izmantot maisu novietošanai. 

Paralēli sējām ar Centaya ir iespējams izsēt arī pasēju, gliemežu apkarošanas līdzekli vai starpkultūras. Šim nolūkam kā speciālais aprīkojums ir pieejams starpkultūru sējmašina GreenDrill 200-E ar 200 l tvertnes tilpumu, elektriskas piedziņas dozēšanas veltni un ventilatoru ar uzstādīšanu mašīnas aizmugurē. 

Darba platums: 3 m / 3,5 m / 4m

Sēklas tvertnes tilpums: no 1600 l līdz 2000 l

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail