Privātuma politikas noteikumi

SIA “Amazone” personas datu apstrādes paziņojums klientiem

Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA AMAZONE, reģistrācijas numurs: LV46103001507, juridiskā adrese: Deksnes iela 9, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, Latvija.
Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi Deksnes iela 9, Padures pagasts

Kuldīgas novads, LV-3321, Latvija vai elektroniskā pasta adresi: amazone@amazone.lv

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Apliecinām, ka Jūsu dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus, tiks piemēroti visi saprātīgi tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiktu aizsargāti no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un (vai) izmainīšanas.
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt apdrošināšanas piedāvājumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
- mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums

Iepriekš sniegtās informācijas apstrāde tiek veikta, lai sasniegtu šādus mērķus:

-       sniegt Jums informāciju par mūsu izplatāmām precēm un sniedzamajiem pakalpojumiem;

-       pārdot Jums preces un sniegt pakalpojumus;

-       pēc Jūsu pieprasījuma sniegt ar mūsu precēm un pakalpojumiem saistītu informāciju vai citu Jums aktuālu informāciju;

-       mārketinga nolūkā, piemēram, lai nosūtītu individuāli pielāgotus reklāmas sludinājumus, sponsoru saturu un paziņojumus par akcijām, novērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tai skaitā, lai veiktu Jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu, organizētu klientu/partneru aptaujas, cik lielā mērā to pieļauj likumi);

-       uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;

-       aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā iestādē;

-       citos veidos ar Jūsu piekrišanu*.

* Informējam, ka Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tiešā mārketinga satura saņemšanas, paziņojot mums par savu lēmumu e-pastā amazone@amazone.lv vai izmantojot atteikšanās norādi pašā jaunumu vēstulē.

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgiem apstrādes pamatiem:

-       tiesību aktu prasību izpildi;

-       ar Jums noslēgtā līguma izpildi;

-       likumīgām mūsu interesēm, izņemot, ja Jūsu privātās intereses ir augstākas;

-       noteiktos gadījumos, ar Jūsu piekrišanu.

 

Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
- mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt – sazinoties ar mums pa tālruni 63348131 vai klātienē mūsu filiālēs. Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes?
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai varētu uzlabot Jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labāku informāciju. Tādēļ tad, kad lietojat mūsu tīmekļa vietni www.amazone.lv  tiek lietotas sīkdatnes.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk
apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.
Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu
norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Kā izslēgt sīkdatnes?
Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst šeit. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org.