SIA Amazone parstāvētās tehnikas saņem 5 sudraba Inovācijas balvas Hanoverē!

Piecas tehnikas inovācijas, ko Latvijā pārstāv SIA Amazone saņēmušas sudraba medaļas lielākajā lauksaimniecības izstādē "Agritechnica 2019". 

DLG (Vācijas Lauksaimniecības biedrības) ieceltā neatkarīgā ekspertu komisija, ievērojot stingrus kritērijus, starp 291 apstiprināto produktu inovāciju pieteikumu ir noteikusi inovāciju balvas AGRITECHNICA uzvarētājus. 

Vienai inovācijai tika piešķirta zelta medaļa, un 39 inovācijas saņēma sudraba medeļas. Piecas no tām šogad tika SIA Amazone pārstāvētajai tehnikai.


#1 Amazone AmaSelect Row

Kaplējot vagās augošus kultūraugus, tiek apstrādāti laukumi starp vagām, bet netiek izkaplētas sāniskās spraugas starp augiem.

Šobrīd šo nezāļu kontroles nepilnību neizdodas atrisināt tikai ar mehāniskām metodēm, taču to ir iespējams izdarīt, vienlaicīgi izmantojot speciālus strēles smidzinātājus. Šajā gadījumā abu sistēmu ekspluatācijas apstākļi jāvērtē kā drīzāk pretēji. Kaplis optimāli darbojas sausos apstākļos, savukārt, kultūraugu aizsardzības līdzekļi ir efektīvāki pie attiecīga augsnes mitruma.

AmaSelect Row System ļauj lietotājam pārslēgties no platības apstrādes režīma uz strēles lietošanas funkciju bez konversijas pasākumu īstenošanas un jebkurā laikā, izmantojot standarta lauka smidzinātāju, apstrādājot dažādus vagās augošus kultūraugus (cukurbietes, kukurūza, kartupeļi utt.). Šim nolūkam AmaSelect 4 sprauslu korpuss nodrošina 50 cm daļēju platuma maiņu un sprauslu novietojumu intervālā no 25 cm līdz 50 cm, ļaujot ērti regulēt katru sprauslu atsevišķi. Šis unikālais sprauslu korpusa dizains ļauj apstrādāt lauku gan ar 75 cm, gan 50 cm vagu platumu, neveicot konversijas pasākumus. Sprauslu konfigurācija individuālai saimniecībai ir aprīkota un programmēta, pamatojoties uz kultūraugu vagu platumu. Sistēmu pēc nepieciešamības ar vienu pogas spiedienu ir iespējams pārslēgt no strēles lietošanas funkcijas uz parasto platības apstrādi. Vēlamais aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanas daudzums platību apstrādei un strēles lietošanai ir saglabāts vadības terminālī. Tādējādi aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas daudzums funkciju maiņas brīdī tiek automātiski pielāgots, novēršot līdzekļa pārdozēšanu strēlē.

Galvenais nosacījums strēles lietošanai ar šo metodi, protams, ir kultivēto kultūraugu precīza novietojuma noteikšana, veicot sēšanu ar RTK, kā arī precīza tehnikas maršruta vadība. Turklāt jāievēro optimāls strēles novietojums, jo izsmidzināšanas leņķa un strēles attāluma līdz zemei attiecība nosaka izsmidzināšanas joslas platumu. Izmantojot speciālas sprauslas ar 40 grādu izsmidzināšanas leņķi, 25 cm izsmidzināšanas platums veidojas, ja sprausla ir 35 cm augstumā no zemes. Protams, šis aspekts var atšķirties atkarībā no strēles augstuma.

Aizsardzības līdzekļa izsmidzināšana ar strēli bieži vien tiek apvienota ar mehānisku nezāļu kontroli. Ar AmaSelect Row ir panākta šo divu metožu nodalīšana; katra no šīm sistēmām var optimāli un atbilstoši darboties, ļaujot optimāli izmantot abu sistēmu sniegumu. Tā rezultātā tiek ievērojami samazināts kultūraugu aizsardzības līdzekļu izlietotais daudzums, nezaudējot optimālu sniegumu. Tas palīdz samazināt izmaksas, vienlaicīgi pasargājot vidi.

#2 Amazone EasyMix

Decentralizētās vietās tiek sagatavoti ievērojami jauktā mēslojuma apjomi ar mērķi izmantot lētus atsevišķus mēslojumus, vēlamajā proporcijā pievienojot vairākas barības vielas. Izņemot atsevišķus jauktos mēslojumus, kas tiek ražoti standartizēti ar noteiktu barības vielu proporciju un definētiem sākotnējiem komponentiem, līdz pat šim brīdim nav bijuši pieejami palīglīdzekļi, piem., mēslojuma izkliedēšanas diagrammas, vairumam šo pielāgoto mēslojumu, kas ļautu optimāli noregulēt mēslojuma izkliedētājus saskaņā ar izveidotā maisījuma īpašībām.

Ar Amazone pieejamo "EasyMix" lietotni, izmantojot to darbā ar uzņēmuma divu disku izkliedētājiem, tagad pirms mēslojuma maisījuma sagatavošanas ir iespējams aprēķināt atsevišķu mēslojuma komponentu laterālu izkliedēšanu un noteikt optimālu mēslojuma izkliedētāja regulējumu maisījumam.  Tas ir izdarāms, ievadot plānotos maisījuma komponentus, mēslojuma izkliedēšanas īpašības un vēlamo darba platumu. Aprēķinot prognozējamo izkliedēšanas kvalitāti, tiek ņemta vērā atsevišķu mēslojuma komponentu mainīgā ietekme uz izkliedēšanas disku un to mainīgās izkliedēšanas lidojuma īpašības.

Tādējādi ar šo lietotni ir iespējams samazināt nevienmērīgas barības vielu izkliedēšanas risku, kas rodas nepiemērotu maisījuma komponentu, pārlieku liela darba platuma vai nepareiza mēslojuma izkliedētāja regulējuma gadījumā.

#3 Grimme SmartView

Lauksaimniecības tehnikā integrētās digitālo kameru tehnoloģijas paver plašas iespējas attiecībā uz bumbuļaugu apstrādes procedūrām, dokumentāciju un ilgtermiņā arī attālināta atbalsta/servisa lietošanu. Šajā sakarā ROPA un Grimme ir izstrādājuši inovatīvus risinājumus biešu un kartupeļu kombainiem.

Grimme radītais "SmartView" ir vērsts uz tīrīšanas un šķirošanas procesu uzraudzību kartupeļu kombainiem, integrējot arī ražas vācējus un kombaina operatoru, kuri lieto sistēmu un mijiedarbojas ar to. Uz Multi-Touch displeja piedāvājot kameras skata pietuvināšanas funkcijas, reālā laika kustību palēnināšanu un pielāgotus kameras skatus, šī sistēma uzlabo ražas plūsmas uzraudzību un izslēdz kameru manuālas regulēšanas nepieciešamību. Savukārt, "R-Connect Monitor" ir fokusēts uz inteliģentu un pilnībā automatizētu kameras attēla pārsūtīšanu no cukurbiešu kombaina uz tā dēvēto "R-Connect" tīmekļa portālu, kas nodrošina saimniecības pārvaldības un loģistikas pārvaldības platformu. Tīmekļa platformā ir pieejams kameras attēls ar vēl nenovāktajām bietēm kombaina priekšā un kameras attēls no izkraušanas pacēlāja, ļaujot darbu vadītājiem uzraudzīt konkrētā kombaina ražas apstrādes kvalitāti, kā arī tehnikas datus un darba uzdevumus, tādējādi darba vadītāji var attālināti sniegt atbalstu tehnikas operatoriem.

Šie divi produkti kalpo kā pirmais solis ceļā uz pilnībā automatizētu ražas novākšanas kombainu darba parametru iestatīšanu. Turklāt šie risinājumi sniedz iespēju optimizēt ražas novākšanas kombaina procesus, šīs sistēmas palīdzēs ietaupīt novēršamas (ceļošanas) izmaksas servisa inženieriem, kā arī uzlabos loģistiku un līdz ar to arī ražas kvalitāti, to nogādājot uz fabriku.

#4 Krone Automatic auklu noņēmējs uz stacionārām Premos granulu presēm

Šis automātiskais auklu noņēmējs palielina granulu ražošanas efektivitāti un uzlabo darba drošību.

Graudi, rapšu sēklas un kukurūzas salmi ir pieprasītas izejvielas lauksaimniecībā un rūpniecības nozarē. Iegūtos salmus var pārdot granulu, sakapātu salmu vai salmu pulvera veidā. Iegūtie salmi tiek sapresēti dažādu izmēru kvadrāta formas ķīpās, ko pirms to pārstrādāšanas, piemēram, granulās ir nepieciešams izjaukt. Problēma slēpjas tajā, ka vispirms ir nepieciešams no ķīpas noņemt auklu, kas ir garlaicīgs roku darbs putekļainā vidē.

Automātiskais auklu noņēmējs uz stacionārās Premos granulēšanas preses automātiskā secībā pārgriež auklu, noņem to no ķīpas, satin rullī un novieto to konteinerā Pirmajā procesa solī trīsstūrveida nazis pārgriež auklu ķīpas apakšdaļā, kamēr dakša ķīpas augšdaļā savāc un padod auklu uz hidraulisku spoli. Spolei rotējot, aukla uztinas uz tās, un spole tiek novietota konteinerā. Automatizēto procesu secību operators var attālināti pārtraukt.

Šī sistēma sniedz būtiskus uzlabojumus darba drošības, operatora komforta, lietošanas ērtuma un produktivitātes ziņā.

#5 EasyCut F 400 CV Fold

Vācijas ceļu satiksmes noteikumi nosaka pie traktora piemontētām iekārtām platuma ierobežojumu līdz 3 m. Sakarā ar šo ierobežojumu, maksimālais priekšējo pļaujmašīnu darba platums atkarībā no pļaušanas sistēmas nedrīkst pārsniegt 3,2 m. Taču 3,2 m platums ir samērā neliels apmierinoša rezultāta sasniegšanai, un tas ietver risku, ka traktora riepas brauks pāri nopļautajai zālei un paliks joslas ar nenopļautu zāli.

Jaunais Krone EasyCut F 400 CV Fold disku pļaujmašīnas kondicionētājs nodrošina tehnikai 4 m darba platumu, kas atrisina iepriekš minētās problēmas, lietojot tehniku kopā ar aizmugurējo vai tauriņveida pļaujmašīnu, jo īpaši pļaujot izliekumus un slīpus laukus. Šī kombinācija nodrošina lielāku asmeņu pārklāšanās laukumu, kas novērš nenopļautu joslu veidošanos. Tajā pašā laikā salokāmais pļaušanas stienis ļauj pļaujmašīnai sakļauties, nodrošinot transporta platumu zem 3 m. Citas priekšrocības ietver hidraulisko pļaušanas stieņa salocīšanas mehānismu, kas tiek vadīts no kabīnes un sniedz papildu drošību uz ceļa.

Vēl viens lielas priekšējās pļaujmašīnas ieguvums ir tāds, ka tā izslēdz nepieciešamību pēc sarežģītu uz sensoriem balstītu vadības sistēmu uzstādīšanas, lai izvairītos no nenopļautu joslu veidošanās – tā ir dārga tehnoloģija, kas faktiski nepaaugstina kopējo darba efektivitāti. Priekšējās pļaujmašīnas lietošana novērš traktora nospiestas nenopļautas zāles joslu veidošanos, tādējādi uzlabojot darba kvalitāti.

  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

1 / 5

Vecāki raksti