Lielisks minerālmēslu izkliedes rezultāts pat vējainā laikā!

Lielisks rezultāts pat vējainās dienās!

AMAZONE WindControl sistēma tagad ir pieejama arī atsevišķi no ArgusTwin.

Vējš ir dabiska parādība, kas ir sastopama praktiski jebkur, taču tas arī rada lielu izaicinājumu lauksaimniecībā, apgrūtinot vienmērīgu minerālmēslu izkliedi. Ar AMAZONE WindControl sistēmu (kā norāda Prof. Dr. Karl Wild no Drēzdenes Tehnikas un Ekonomikas augstskolas) iespējams nepārtraukti kontrolēt un automātiski regulēt vēja ietekmi uz minerālmēslu izkliedi. WindControl sistēmu tagad iespējams izmantot piekabināmajam izkliedētājam ZA-TS un uzkarināmajam izkliedētājam ZG-TS atsevišķi no izkliedes kontroles sistēmas ArgusTwin.

Izaicinājums, ko vējš rada minerālmēslu izkliedes laikā.

Brīžiem vējš pieņemas spēkā, bet brīžiem tas pierimst vai vienmērīgi pūš no dažādiem virzieniem, līdz tas pārtop vēja brāzmās, kā rezultātā vēja ietekme uz izkliedi vienmēr ir atšķirīga. Vēja ātrums un virziens mainās gan traktora braukšanas joslā, gan tai blakus esošajā joslā.

Minerālmēslu izkliedes laikā vējš ir parametrs, ko mēs nevaram tieši ietekmēt, taču tas pavisam noteikti ir jāņem vērā. Centrbēdzes izkliedētājs parasti tiek izmantots pavasara sezonā. Salīdzinājumā ar visu gadu, tieši šajā sezonā pastāv augsta varbūtība, ka nāksies strādāt vējainos apstākļos.

Pretvējš un aizmugurējais vējš izvērš vai samazina izkliedes lokus. Abos gadījumos šķērsā izkliede netiek ietekmēta, kā rezultātā izmešanas attālums un attiecīgi faktiskais darba platums paliek nemainīgs, tomēr sānu vējš būtiski ietekmē šķērso izkliedi. Izkliedes loks no vienas puses tiek samazināts un no otras puses – izvērsts, kā rezultātā rodas asimetriska izkliede. Šī iemesla dēļ tika izstrādāta WindControl sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu izkliedes kontroli un minerālmēslu izkliedētāja iestatījumu noregulēšanu tā, lai izkliede atkal būtu simetriska.

Vēja kontrole vien pogas spiediena attālumā, kā rezultātā atliek vairāk laika darbam.

Pie minerālmēslu izkliedētāja uzstādītais augstas frekvences vēja sensors nosaka gan vēja ātrumu, gan vēja virzienu, un pārraida šos datus uz galveno sistēmu. Šī sistēma aprēķina datus, ņemot vērā braukšanas ātrumu, un nosaka jaunas padeves sistēmas vērtības un izkliedes disku apgriezienu skaitu, savukārt pēc tam šie iestatījumi tiek veikti automātiski. Sānu vēja gadījumā pret vēju vērstajā pusē apgriezienu skaits tiek palielināts, un padeves sistēma tiek pavērsta uz āru. Tajā pašā laikā apgriezienu skaits pretējā pusē tiek samazināts, un padeves sistēma tiek pavērsta uz iekšu. Tādējādi tiek nodrošināta automātiska vēja ietekmes kontrole un precīza izkliede. Turklāt WindControl sistēmas izmantošanas rezultātā atliek vairāk laika minerālmēslu izkliedei uz lauka.

Nepārtraukta vēja kontrole.

Izvēlnē līdzās visiem svarīgajiem minerālmēslu izkliedes parametriem papildus ir redzami arī tādi aktuālie vēja parametri, kā vēja virziens, stiprums un brāzmainums. Ar luksoforam raksturīgajām krāsām tiek norādīts, ciktālu WindControl sistēma spēj kontrolēt vēja ietekmi. Ja spēcīga vēja gadījumā tiek sasniegta robežvērtība vai vēja brāzmas pastāvīgi mainās, sistēma papildus attēlo brīdinājuma ziņojumu.

Iedarbinot izkliedes diskus, masts ar vēja sensoru izvirzās automātiski. Sensors atrodas virs traktora kabīnes tā, lai netiktu mērīta traktora radītā turbulence. Izslēdzot izkliedes diskus, vēja sensors atkal nolaižas drošā vietā starp traktoru un izkliedētāju. Papildus iespējama manuāla vadība.

Lieliski rezultāti jebkuros darba apstākļos.

Kā papildinājumu WindControl sistēmai AMAZONE piedāvā ArgusTwin izkliedes loku kontroles sistēmukas paredzēta ZA-TS un ZG- TS izkliedētājiem. ArgusTwin sistēma, kas ir aprīkota ar 14 radara sensoriem, nepārtraukti kontrolē visu izkliedes loku izkliedētāja labajā un kreisajā pusē. Noviržu gadījumā šķērsā izkliede automātiski tiek optimizēta, noregulējot elektrisko padeves sistēmu. To iespējams veikt katrā pusē atsevišķi, kā rezultātā tiek nodrošināta optimāla šķērsā izkliede. ArgusTwin nodrošina vienmērīgu izkliedi arī tad, ja traktors pārvietojas pa nogāzi, tiek izmantots neviendabīgs minerālmēslojums vai tiek strādāts mitros apstākļos, kā rezultātā attiecīgi tiek apgrūtināta izkliede.

  • Slider
  • Slider
  • Slider

1 / 4

Vecāki raksti