Jaunums! GPS-ScenarioControl sistēma!

Jaunā AMAZONE izstrādātā GPS-ScenarioControl termināļu programmatūra sarežģītu režīmu pārslēgšanas automatizēšānai, ļauj ietaupītu izmaksas un līdz ar to arī resursus, izšķiroša nozīme ir minerālmēslu precīzai izkliedei attiecīgajās iestrādes vietās. Šajā ziņā tiek izmantotas dažādas metodes minerālmēslu izkliedei lauka malās, kuras atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem. Izmantojot GPS-ScenarioControl, lai iepriekš iezīmētu maršrutu, noteiktas AMAZONE minerālmēslu izkliedētāja funkcijas tiek automatizētas, lai izkliedēšanas laikā izvairītos no dažādām kļūmēm darbā.

Problēma: nomainot operatoru, darba gaitā tiek pieļautas kļūmes

Izkliedes laikā operatoram ir jāveic dažādi uzdevumi. Pirmkārt, viņam ir jānodrošina optimāla šķērsā mēslojuma izkliede, kā arī tā iestrāde atbilstošajā apjomā. Otrkārt, viņam ir jāpārliecinās, ka pie grāvjiem, ceļiem vai lauku malās tiek izmantots pareizais minerālmēslu izkliedes režīms, lai garantētu precizitāti un atbilstību attiecīgajām prasībām. Darba gaitā var tikt pieļautas kļūmes, jo īpaši operatora maiņas gadījumā, kad konkrētais izkliedes režīms attiecīgajā vietā netiek aktivizēts vai tiek deaktivizēts. Arī nepieredzējušu operatoru zināšanu trūkuma dēļ var rasties situācija, kad minerālmēslu izkliede neatbilst tiesību aktiem.

Darba režīma fiksēšana un saglabāšana

Operatoram pirmo reizi pārbraucot lauku, pēc datu reģistrācijas pogas piespiešanas visi pārslēgšanās punkti, maršruts un kustības virzieni tiek automātiski reģistrēti GPS-ScenarioControl sistēmā. Pārslēgšanās punkti tiek skaidri atzīmēti kartē, un braukšanas virziens tiek norādīts ar virziena bultiņām. Ir pieejami dažādi izkliedes režīmi, piemēram, minerālmēslu izkliede lauka, grāvja un ceļa malā, kā arī vienpusēja izkliede pagriezienos virzienā uz lauka iekšpusi (HeadlandControl). GPS-ScenarioControl sistēma ir integrēta ISOBUS vadības terminālī AmaTron 4, un to iespējams aplūkot un vadīt, izmantojot AmaTron Twin ekrāna paplašinājumu.

Sarežģītās režīmu pārslēgšanas automatizācija un operatora darba slodzes samazināšana

Minerālmēslu izkliedes laikā operators aktivizē iepriekš saglabāto režīmu, un izkliedētājs automātiski ieslēdzas un izslēdzas saglabātajos pārslēgšanās punktos. GPS-ScenarioControl nodrošina precīzu un ekonomisku minerālmēslu iestrādi, jo nepieciešamajā vietā tiek izmantots atbilstošais izkliedes režīms. Līdz ar to tiek nodrošināta minerālmēslu izkliede atbilstīgi tiesību aktu prasībām pat operaoru nomaiņas gadījumā. Turklāt iespējams vadīties pēc iepriekš fiksētā optimizētā maršruta, lai samazinātu lieko braucienu skaitu un labības noplacināšanas risku, ja vadītājam gadās novirzīties no iezīmētā maršruta. GPS-ScenarioControl atvieglo operatora darbu, jo viņam vairs nav vienlaicīgi jāveic vairākas darbības un kontroles funkcijas, turklāt mēslošanas sezonas laikā darbu var veikt dažādi operatori. Operatoram un saimiecības vadītājam vairs nav lieki jātērē laiks, lai vienotos par atbilstošo izkliedes režīmu. Līdz ar to darba procesu iespējams optimizēt. Arī pakalpojuma sniedzējiem GPS-ScenarioControl var sniegt ievērojamas priekšrocības laika, komforta un drošības ziņā.

Nākotnē GPS-ScenarioControl varēs izmantot arī kopā ar citām tehnikām, kas aprīkotas ar AMAZONE ISOBUS. Maršruta izveides funkcija jau ir pieejama AMAZONE smidzinātājiem , līdz ar to būtiski samazinot darba slodzi.

GPS-ScenarioControl var izmantot kopā ar ISOBUS termināli AmaTron 4 un lietotni AmaTron Twin.

Jaunā AMAZONE izstrādātā GPS-ScenarioControl termināļa programmatūra Parīzē notikušajā izstādē SIMA 2022 saņēma balvu “2023. GADA LABĀKĀ LAUKSAMNIECĪBAS TEHNIKA”.

GPS-ScenarioControl priekšrocības:

Nemainīga režīmu pārslēgšana ar atšķirīgu minerālmēslu izkliedi:

 • ar iepriekš fiksētā maršruta palīdzību iespējams samazināt darba slodzi;
 • iespējams izvairīties no kļūmēm darba gaitā;
 • tiek nodrošināta optimāla un ekonomiska minerālmēslu izmantošana;
 • izkliede atbilstoši prasībām;
 • precīza izkliede pat apgrūtinātas redzamības apstākļos, piemēram, naktī vai miglā.

Nemainīgs maršruts uz lauka:

 • iespēja iesaistīt operatorus, kuri nepārzina apkārtni;
 • atbalsts iepriekš neapmācītiem operatoriem;
 • mazāka darba slodze;
 • labība netiek noplacināta, ja vadītājam gadās novirzīties no iezīmētā maršruta.
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

1 / 4