Graudu pirmapstrāde - tās nozīme

Kas ir graudu pirmapstrāde? 

  • Graudu pirmapstrāde ir process starp graudu ražas novākšanu līdz to piegādāšanai gala lietotājiem
  • Pirmapstrādes procesā graudi tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar kvalitātes standartiem, kas nepieciešami to tālākai lietošanai. Ja nepieciešams, graudu kvalitāte var tikt arī uzlabota.
  • Vienkārša un ekonomiski efektīva graudu uzkraušana un izkraušana dažādos transporta veidos.


Riski kurus jāizvērtē ja saimniecībai nav graudu pirmapstrādes iekārtas 

  • Novēlota ražas novākšana vai nespēja ražu novākt vispār.
  • Kvalitātes zudumi uzglabāšanas laikā
  • Kvalitātes zudumi neattīrītiem graudiem
  • Papildus transporta infrastruktūras nepieciešamība un šādu pakalpojumu pirkšana no ārpuses
  • Cenu svārstības un to izmantošana savā labā
  • Augstas alternatīvās izmaksas
  • Iespējamība uzskaitīt graudu svaru un graudu partiju veidošana


Apskatīties graudu pirmapstrādes iekārtas

Vecāki raksti